Wij verzorgen enkel de vennootschapsbelasting voor klanten die hun volledige BV-administratie door ons laten beheren. We voeren geen aparte aangiften uit voor klanten die al een eigen balans en resultatenrekening hebben opgesteld. Dit beleid is van kracht omdat wij verantwoordelijk zijn voor alle aangiften. We kunnen de balans en resultatenrekening niet adequaat controleren als wij deze niet zelf hebben opgesteld.

Wij verzorgen enkel de inkomstenaangifte voor klanten die ook hun bedrijfsadministratie door ons laten beheren. We verzorgen geen losse inkomstenaangiften. De inkomstenaangiften van partners van ondernemers kunnen we echter wel behandelen.

Om aanspraak te maken op de KIA, moet je minstens €2.600 in het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd. Een uitgave wordt pas als investering beschouwd als deze meer dan €450 kost en over meerdere jaren wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld een laptop, camera of printer. Als je alle kosten boven de €450 optelt, moet je de drempel van €2.600 overschrijden.

Aan het einde van het jaar kun je beoordelen of je deze drempel haalt. Als je net niet aan €2.600 komt, kan het voordelig zijn om investeringen voor het volgende jaar nu al te doen. Ga je het zeker niet halen? Overweeg dan de investering in januari te doen, zodat je meer kans hebt om van deze regeling te profiteren in het volgende kalenderjaar. Probeer dus zoveel mogelijk in één jaar te investeren.

Heb je in december al investeringen gedaan die wellicht beter in januari hadden kunnen plaatsvinden? Raadpleeg ons dan voor advies.

Enkele aandachtspunten:

  • Een personenauto wordt niet beschouwd als een investering voor deze regeling;
  • Als je BTW moet afdragen, zijn alle bovengenoemde bedragen exclusief BTW;
  • Ben je vrijgesteld van BTW of maak je gebruik van de KOR-regeling? Dan zijn alle bovengenoemde bedragen inclusief BTW.
  • De genoemde bedragen zijn specifiek voor het boekjaar 2023. Voor andere jaren kunnen verschillende grensbedragen gelden.

Bedrijfskosten die meestal aftrekbaar zijn, omvatten kosten voor zakelijke reizen, kantoorbenodigdheden, marketinguitgaven, salarissen van werknemers, huurkosten en diverse andere operationele kosten. Bij twijfel: neem contact op met de boekhouder.

Zeker, het is van groot belang dat je ons op de hoogte stelt als je een uitkering ontvangt. Er gelden specifieke regels wanneer een uitkering wordt gecombineerd met een bedrijfsadministratie. Als boekhouder moeten we rekening houden met deze regels. Het kan bijvoorbeeld verplicht zijn om maandelijkse winstoverzichten naar de relevante instanties te sturen.