Wij verzorgen enkel de inkomstenaangifte voor klanten die ook hun bedrijfsadministratie door ons laten beheren. We verzorgen geen losse inkomstenaangiften. De inkomstenaangiften van partners van ondernemers kunnen we echter wel behandelen.

Absoluut, we hebben deze beschikbaar. Voor slechts 7,5 euro per maand kun je profiteren van onze offerte- en factureringsmodule.

Zeker! We kunnen je helpen bij het indienen van de BTW (VAT) in de Verenigde Staten (VS). Houd er rekening mee dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Zeker! We hebben ruime ervaring met zowel Amazon als Bol.com. Bovendien kunnen we ook de BTW-aangiftes voor het buitenland (in het bijzonder voor Amazon) voor jouw bedrijf regelen.

Je ontvangt van ons een factuur op maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse basis, afhankelijk van jouw voorkeur.

Hoewel online de nieuwe norm is, kun je bij ons ook gewoon persoonlijk langskomen op kantoor. Als je er de voorkeur aan geeft om je bonnen en facturen op papier in te leveren, is dat geen enkel probleem. We bieden deze mogelijkheid graag aan zonder extra kosten.

Hier zijn een paar cruciale punten:

 1. Aruba is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar valt onder de EU voor bepaalde aspecten.
 2. Aruba valt echter niet onder het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU met betrekking tot de btw. In Aruba wordt btw “BBO” genoemd, wat staat voor “Belasting op Bedrijfsomzetten”.
 3. Voor de btw-doeleinden moet Aruba daarom worden beschouwd als een niet-EU-land.
 4. Bij het leveren van diensten zijn de btw-tarieven anders bij export dan bij producten. Dit is afhankelijk van of de afnemer btw kan terugvorderen (een btw-nummer heeft).
  A. Als de afnemer geen btw-nummer heeft: Betaal btw in het land waar de dienst wordt geleverd. Meld je dus aan bij de belastingdienst van Aruba en zorg dat je het juiste btw tarief op de factuur vermeld.
  B. Als de afnemer wel een btw-nummer heeft: Reken 0% btw op de factuur. Vraag bij het land na of je aangifte moet doen (in de meeste gevallen is dit niet nodig en kan er 0% op de factuur genoteerd worden).

Conclusie:

 1. Meld je aan bij de “Departmento di Impuesto” (belastingdienst van Aruba).
 2. Doe belastingaangifte voor de BBO of krijg vrijstelling van belastingen.
 3. Schrijf facturen uit met vermelding van de BBO. De BBO wordt afgedragen in Aruba, terwijl inkomsten in Nederland worden belast.

We gaan het hebben over twee dingen: 

 1. Als je verplicht bent om BTW aan te geven.
 2. Als je geen BTW hoeft aan te geven.

Verplicht voor alle typen facturen

Dit zijn de belangrijke dingen die op een factuur moeten staan, of je nu wel of geen btw moet betalen:

 • Het woord ‘factuur’ met de datum van de factuur en de datum waarop de spullen zijn geleverd of de dienst is uitgevoerd.
 • Een uniek factuurnummer dat je steeds verder laat oplopen. Gebruik geen nummers door elkaar of begin niet telkens opnieuw. Je kunt ook letters toevoegen als dat handig is. Bijvoorbeeld beginnen met ‘FI3092’ en dan ‘FI3093’ enzovoort.
 • Jouw naam of de naam van je bedrijf en je adres. Alleen een postbus is niet genoeg. Gebruik de naam die je bij de Kamer van Koophandel hebt opgegeven. Als je niet bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, gebruik dan je eigen naam.
 • De naam van de persoon of het bedrijf dat de spullen of diensten ontvangt, met hun adres.
 • Je bankrekeningnummer.
 • Wat je hebt geleverd, met hoeveelheid en een omschrijving.
 • De prijs per stuk of per uur en eventuele korting, samen met de totale kosten.
 • De bedragen zonder btw, het btw-tarief en het btw-bedrag dat je moet betalen, en het totaalbedrag dat betaald moet worden.
 • Wanneer er betaald moet worden, bijvoorbeeld binnen 30 dagen.

Als je verplicht bent om BTW aan te geven

Voor bedrijven die verplicht zijn om btw-aangifte te doen, zijn er specifieke regels waar ze zich aan moeten houden:

 • Je moet je btw-identificatienummer vermelden. Dit nummer zou je moeten hebben ontvangen in een brief van de Belastingdienst. Als je het niet meer weet, kun je het ook vinden op de website van de Belastingdienst. Ga naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers. Log in met DigiD of E-herkenning. Ga naar het tabblad Omzetbelasting. Aan de linkerkant zie je ‘BTW-identificatienummer’ staan. Klik hierop. Dan zie je twee nummers. Gebruik alleen het btw-identificatienummer op de factuur, niet het omzetnummer.

Als je btw-plichtig bent, moet je weten hoe je de btw berekent. Normaal gesproken bereken je 21% of 9% btw over de bedragen die op de factuur staan. Maar er zijn ook uitzonderingen. Hier zijn er drie kort besproken:

 • ‘Btw verlegd’ betekent dat de btw verschuldigd is door de persoon met wie je zaken doet. Dit gebeurt alleen als je regelmatig diensten verleent aan een vaste klant. Dit is voornamelijk relevant in sectoren zoals de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbedrijven en hoveniers. Werk je niet in een van die sectoren? Dan is de btw waarschijnlijk niet verlegd.
 • ‘Factuur uitgereikt door afnemer’ gebeurt wanneer jouw klant zelf de factuur opstelt, wat bekend staat als ‘self-billing’. Let op: hoewel de klant de factuur maakt, ben jij nog steeds verantwoordelijk dat alle informatie juist is genoteerd.
 • ‘Margeregeling’ je vermeld op de factuur dat de producten vallen onder de margeregeling. Dit kan alleen als je tweedehands producten verkoopt. Je vermeld voor de rest geen btw op de factuur.

Wat gebeurt er als je geen btw hoeft te betalen? 

In dat geval moet je nog steeds aan bepaalde regels voldoen en speciale vermeldingen opnemen, vooral wanneer je een kleine onderneming runt. Met andere woorden, je moet uitleggen waarom je geen btw in rekening brengt. Over het algemeen zijn er twee scenario’s:

 • Als de Belastingdienst heeft bepaald dat je vrijgesteld bent van btw, hoef je geen btw-identificatienummer te vermelden. Deze informatie heb je waarschijnlijk ook niet gekregen van de Belastingdienst. Op de factuur moet je vermelden waarom je geen btw in rekening brengt, bijvoorbeeld ‘vrijgesteld van btw op basis van artikel …’, waarbij de wettelijke basis voor de vrijstelling gedetailleerd moet worden beschreven. In sommige gevallen moet je specifieke vermeldingen maken die voortvloeien uit de wetgeving, bijvoorbeeld bij de verkoop van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, motorvoertuigen, reisbureaus, gebruikte goederen, enzovoort. Het is raadzaam om de boekhouder te raadplegen voor de exacte vereisten.
 • In het algemeen bepaalt de Belastingdienst of je al dan niet vrijgesteld bent. Soms zijn bepaalde producten of diensten vrijgesteld. Je moet nog steeds je btw-identificatienummer vermelden, maar aangeven dat dit specifieke product vrijgesteld is van btw. De Belastingdienst heeft een lijst gepubliceerd met diensten en producten die vrijgesteld zijn van btw: klik hier om de lijst te zien.

Wat is een Rechtsvorm?

Een rechtsvorm is de juridische structuur die je kiest voor je bedrijf. Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) moet je deze ondernemingsvorm opgeven. Deze keuze bepaalt onder andere hoeveel aansprakelijkheid je hebt voor schulden en belastingverplichtingen. 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid vereisen dat een notaris betrokken is bij de oprichting ervan. Als eigenaar van het bedrijf ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Als het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, hoef je de schulden niet met je eigen geld te betalen. Bovendien is de belastingdruk lager bij dit soort bedrijfsvormen als de winst hoger is dan 100.000 euro. 

 • Besloten Vennootschap (BV): Een BV is een bedrijfsvorm waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen. De eigenaren zijn aansprakelijk tot het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd.
 • Naamloze Vennootschap (NV): Een NV is vergelijkbaar met een BV, maar de aandelen kunnen vrij verhandeld worden op de beurs.
 • Vereniging: Een vereniging is een samenwerking met een gemeenschappelijk doel, zonder winstoogmerk. Leden hebben beperkte aansprakelijkheid.
 • Coöperatie: Een coöperatie is een bedrijfsvorm waarbij de leden gezamenlijk eigenaren zijn en samenwerken voor het groepsbelang.
 • Stichting: Een stichting is een organisatie met een specifiek doel, zonder winstoogmerk. Het heeft geen leden of aandeelhouders, maar wel een bestuur.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

Bij deze bedrijfsvorm ben je persoonlijk verantwoordelijk. Als het bedrijf failliet gaat en veel schulden heeft, moet je deze schulden dan persoonlijk betalen. Het voordeel is dat je geen notaris nodig hebt om dit soort bedrijf te starten. Tot ongeveer 80.000-100.000 euro winst is deze bedrijfsvorm fiscaal interessanter.

 • Eenmanszaak: Bij een eenmanszaak is één persoon eigenaar en aansprakelijk voor alle schulden van het bedrijf met zijn persoonlijk vermogen.
 • Vennootschap onder Firma (VOF): Een VOF is een samenwerking tussen twee of meer personen of partijen, waarbij alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf.
 • Commanditaire Vennootschap (CV): Een CV is een vorm van een vennootschap waarbij beherende vennoten actief betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en stille vennoten alleen financieel bijdragen.
 • Maatschap: Een maatschap is een vorm van samenwerking tussen meerdere zelfstandige ondernemers, waarbij zij gezamenlijk een beroep of bedrijf uitoefenen. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. 

Kies zorgvuldig, gezien de impact van de gekozen rechtsvorm op je bedrijf en persoonlijke verantwoordelijkheden. Laat je informeren door een fiscalist of boekhouder.

In onze standaardpakketten bieden we altijd de volgende diensten aan:

 • Opstelling van het jaarverslag voor het desbetreffende boekjaar
 • Indien van toepassing, de inkomstenbelastingaangifte
 • BTW-aangifte
 • Voor een BV verzorgen we tevens de Vennootschapsbelasting (Vpb)-aangifte en het deponeren ervan bij de Kamer van Koophandel (KvK).