Ondertekenen - door klant
The signatory agrees to: