Wat is een Rechtsvorm?

Een rechtsvorm is de juridische structuur die je kiest voor je bedrijf. Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) moet je deze ondernemingsvorm opgeven. Deze keuze bepaalt onder andere hoeveel aansprakelijkheid je hebt voor schulden en belastingverplichtingen. 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid vereisen dat een notaris betrokken is bij de oprichting ervan. Als eigenaar van het bedrijf ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Als het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, hoef je de schulden niet met je eigen geld te betalen. Bovendien is de belastingdruk lager bij dit soort bedrijfsvormen als de winst hoger is dan 100.000 euro. 

  • Besloten Vennootschap (BV): Een BV is een bedrijfsvorm waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen. De eigenaren zijn aansprakelijk tot het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd.
  • Naamloze Vennootschap (NV): Een NV is vergelijkbaar met een BV, maar de aandelen kunnen vrij verhandeld worden op de beurs.
  • Vereniging: Een vereniging is een samenwerking met een gemeenschappelijk doel, zonder winstoogmerk. Leden hebben beperkte aansprakelijkheid.
  • Coöperatie: Een coöperatie is een bedrijfsvorm waarbij de leden gezamenlijk eigenaren zijn en samenwerken voor het groepsbelang.
  • Stichting: Een stichting is een organisatie met een specifiek doel, zonder winstoogmerk. Het heeft geen leden of aandeelhouders, maar wel een bestuur.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

Bij deze bedrijfsvorm ben je persoonlijk verantwoordelijk. Als het bedrijf failliet gaat en veel schulden heeft, moet je deze schulden dan persoonlijk betalen. Het voordeel is dat je geen notaris nodig hebt om dit soort bedrijf te starten. Tot ongeveer 80.000-100.000 euro winst is deze bedrijfsvorm fiscaal interessanter.

  • Eenmanszaak: Bij een eenmanszaak is één persoon eigenaar en aansprakelijk voor alle schulden van het bedrijf met zijn persoonlijk vermogen.
  • Vennootschap onder Firma (VOF): Een VOF is een samenwerking tussen twee of meer personen of partijen, waarbij alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf.
  • Commanditaire Vennootschap (CV): Een CV is een vorm van een vennootschap waarbij beherende vennoten actief betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en stille vennoten alleen financieel bijdragen.
  • Maatschap: Een maatschap is een vorm van samenwerking tussen meerdere zelfstandige ondernemers, waarbij zij gezamenlijk een beroep of bedrijf uitoefenen. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. 

Kies zorgvuldig, gezien de impact van de gekozen rechtsvorm op je bedrijf en persoonlijke verantwoordelijkheden. Laat je informeren door een fiscalist of boekhouder.