Stappenplan voor Samenwerking met Luca Book als Uw Boekhouder

Stap 1: Kennismaking

We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin we je bedrijf en financiële behoeften leren kennen.

Stap 2: Contract en Tarieven

We stellen een contract op dat de aard van onze diensten, tarieven en verwachtingen beschrijft. Dit contract wordt door beide partijen ondertekend om transparantie te waarborgen. Het contract is altijd maandelijks opzegbaar.

Stap 3: Toegang tot Financiële Gegevens

Je verleent ons toegang tot je financiële gegevens, inclusief bankrekeningen en andere relevante informatie, om ons in staat te stellen je boekhouding effectief te beheren.

Stap 4: Documenten Aanleveren

Je kunt financiële documenten, zoals facturen, bonnen en bankafschriften, eenvoudig aanleveren via onze beveiligde app of e-mail.

Stap 5: Belastingdiensten

Wij zorgen voor tijdige en nauwkeurige voorbereiding en indiening van alle benodigde belastingdocumenten, waaronder aangiften en jaarrekeningen, bij de belastingdiensten.

Stap 6: Financiële Reflectie

We plannen jaarlijkse overlegmomenten om de financiële gezondheid van je bedrijf te bespreken. We analyseren de cijfers en bieden financieel advies om je bedrijf te optimaliseren.

Stap 7: Groei Ondersteunen

Luca Book staat klaar om je te helpen groeien. We geven proactief advies over investeringen, kostenbeheersing en financiële strategieën om je bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen.

Wat kun je verwachten? Bij Luca Book kun je rekenen op een betrouwbare partner die je financiële zorgen wegneemt.