Om aanspraak te maken op de KIA, moet je minstens €2.600 in het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd. Een uitgave wordt pas als investering beschouwd als deze meer dan €450 kost en over meerdere jaren wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld een laptop, camera of printer. Als je alle kosten boven de €450 optelt, moet je de drempel van €2.600 overschrijden.

Aan het einde van het jaar kun je beoordelen of je deze drempel haalt. Als je net niet aan €2.600 komt, kan het voordelig zijn om investeringen voor het volgende jaar nu al te doen. Ga je het zeker niet halen? Overweeg dan de investering in januari te doen, zodat je meer kans hebt om van deze regeling te profiteren in het volgende kalenderjaar. Probeer dus zoveel mogelijk in één jaar te investeren.

Heb je in december al investeringen gedaan die wellicht beter in januari hadden kunnen plaatsvinden? Raadpleeg ons dan voor advies.

Enkele aandachtspunten:

  • Een personenauto wordt niet beschouwd als een investering voor deze regeling;
  • Als je BTW moet afdragen, zijn alle bovengenoemde bedragen exclusief BTW;
  • Ben je vrijgesteld van BTW of maak je gebruik van de KOR-regeling? Dan zijn alle bovengenoemde bedragen inclusief BTW.
  • De genoemde bedragen zijn specifiek voor het boekjaar 2023. Voor andere jaren kunnen verschillende grensbedragen gelden.